Ako sa zapojiť

Ľudské práva môžete podporiť aj finančne:

č.u.: 2920872011/1100 Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2087 2011

Alebo venovaním 2% z vašich daní:

ludskeprava.sk/2percenta