Kancelária

PhDr. Peter Weisenbacher
výkonný riaditeľ a štatutárny zástupca, koordinátor LGBT kampane
peter@ludskeprava.sk

Mgr. Alena Krempaská
programová riaditeľka a tlačová hovorkyňa, koordinátorka medzinárodnej spolupráce
alena@ludskeprava.sk

Mgr. Alexandra Zibrinová
koordinátorka kampaní, zodpovedná za vzdelávanie k ľudským právam (HRE)
alexandra@ludskeprava.sk

-momentálne neobsadená pozícia-
koordinátor/ka aktivizmu, zodpovedný za projekty pre mladých a kultúrne podujatia
aktivizmus@ludskeprava.sk

Bc. Eva Grejtáková
vedúca kancelárie
info@ludskeprava.sk

Externí spolupraconíci a spolupracovníčky:

Róbert Mihály
koordinátor projektu Arms Watch Slovensko