O projekte

Od roku 2013 zaznamenávame značný rozmach tzv. alternatívnych médií, ktoré pod alternatívnymi informáciami chápu najmä extrémistické a nenávistné vyjadrenia. Ich dosah je značný a stále sa zvyšuje. Vzhľadom na relevantné výskumy demografického zloženia používateľov sociálnych sietí je odôvodnené predpokladať, že väčšina z nich sú mladí ľudia.
Nebezpečným trendom je prepájanie a prelínanie tzv. alternatívnych a pôvodných krajne-pravicových webov a organizácií. Týmto sa sa extrémistický a krajne pravicový obsah stáva nie len sofistikovanejší a na prvý pohľad ťažko identifikovateľný, ale zasahuje aj omnoho väčšie časti populácie. Tomuto nebezpečenstvu sú náchylní najmä mladí ľudia, ktorí si ešte len formujú názory na dianie doma i vo svete a v dobe globálnej ekonomickej krízy vyhľadávajú alternatívy.

Z týchto dôvodov realizujeme projekt neformálneho vzdelávania mladých ľudí s cieľom vytvoriť kapacity na rozoznávanie extrémistického obsahu, manipulácií tzv. alternatívnych médií a schopnosti overovať si informácie v online priestore a tým predchádzať radikalizácii a extrémizácii mládeže.

Na hlavnu stranku


logominvProjekt bol finančne podporený
z rozpočtu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.