Pre pedagógov a pedagogičky

V súčasnosti je postavenie a sociálny status pedagóga, pedagogičky relativizovaný, podpora verejného školstva zanedbávaná. Pritom z civilizačno-kultúrneho hľadiska by práve socializácia mladých ľudí mala byť protiváhou elektronických médií okupujúcich verejný priestor a de facto monopolizujúcich komunikáciu. V takejto situácii cítime potrebu Vám vyjadriť vďaku. Po prvé, že v tomto prepotrebnom povolaní zotrvávate napriek všetkým prekážkam a po druhé, že ste navštívili náš web a prejavili záujem o publikáciu Dôveruj, ale preveruj.

Tradičné chápanie gramotnosti sa vzťahuje výhradne na textové formy. V súčasnosti však existuje omnoho širšia paleta informačných kanálov a značná časť komunikácie sa textovým formám úplne vyhýba. Z tohto logicky vyplýva potreba rozšíriť pojem gramotnosť. Ak tradične chápaná gramotnosť zvyšovala schopnosti a efektivitu ľudí v prostredí, v ktorom žili, tak rozšírená gramotnosť by mala viesť k podobnému výsledku v informačnom
prostredí, v ktorom žijú dnes. Z tejto potreby vzniklo hnutie, ktoré sa neskôr nazvalo Media Literacy, v slovenskom preklade Výchova k mediálnej gramotnosti.


Publikácia Dôveruj, ale preveruj si kladie za cieľ napomôcť vytvoreniu mediálnej gramotnosti u študentov a študentiek v oblasti internetu, najmä sociálnych sietí, s ohľadom na prevenciu šírenia extrémizmu. Sociálne siete, v súčasnosti najčastejšie Facebook, sú hlavným zdrojom informácií i komunikačným kanálom väčšiny mladých ľudí v rozvinutých krajinách. Kým spočiatku šlo o spoločenskú kratochvíľu a diskusný klub pre priateľov, dnes plní významnú spravodajskú úlohu. Nech sa v ktorejkoľvek časti sveta udeje niečo kľúčové, zo sociálnych sietí čerpajú informácie už aj spravodajské agentúry a redakcie. Zo samotnej podstaty fungovania mechanizmov sociálnych sietí je však možné, aby ich na šírenie akýchkoľvek obsahov využíval ktokoľvek. Prínosy a príležitosti sú obrovské obrovské sú však aj riziká.

Nepochybne ste sa už i vo Vašej praxi stretli s prípadmi študentov/iek, ktorí v škole prezentovali rôzne nezmysly, ktoré našli na internete. Najproblematickejšie pre pedagógov je vyvracanie tzv. konšpiračných teórií, ktoré nefunguje len samo o sebe (ako hoax-y, či propagandistické tzv. trollovanie, ktorým v publikácii podrobne venujeme), ale stavajú na určitých psychologických základoch, a preto je oveľa efektívnejšie poukázať na opakujúce sa črty a chybné mechanizmy takéhoto uvažovania. Rovnako tak viesť mladých ľudí k poctivo definovanému kritickému mysleniu.

Publikáciu si môžete bezplatne objednať vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára.

Na hlavnu stranku


logominvProjekt bol finančne podporený
z rozpočtu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.