Kontakt

Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute je registrovaný Ministerstvom vnútra ako občianske združenie, podľa Zákona č. 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.

Adresa: Karpatská 2, 811 05 Bratislava

E-mail: info@ludskeprava.sk
Web: www.ludskeprava.sk
Facebook: facebook.com/ludskeprava
Twitter: twitter.com/ludskeprava

IČO: 42260361
DIČ: 2023516968

Bankové spojenie:
č.u.: 2920872011/1100 Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2087 2011

Možnosť prispieť cez systém PayPal pomocou ľubovoľnej platobnej karty:

Kliknite sem