Správna rada

PhDr. Anna Čabrunová

Mgr. Zoltán Mikeš, PhD.

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.