#pravdaoromoch

Kampaň #pravdaoromoch realizujeme v rámci programu Freedom from hate: Empowering civil society to counter cyberhate against Roma v spolupráci s partnermi v susedným krajinách.

Kapitola 1: Dávky a detské prídavky

Kapitola 2: Byty zadarmo?

Kapitola 3: Osady spravili bieli

ďalšie kapitoly budú postupne pribúdať


This project is funded by the European Union. This content is the sole responsibility of Human Rights Institute and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.