#PravdaORomoch

Kampaň #PravdaORomoch realizujeme v rámci projektu Countering Online Antigypsyism and Cyberhate (COACH).

Kapitola 1: Dávky a detské prídavky

Kapitola 2: Byty zadarmo?

Kapitola 3: Osady spravili bieli

ďalšie kapitoly budú postupne pribúdať


Aktivita je realizovaná v rámci projektu Countering Online Antigypsyism and Cyberhate (COACH). Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských práv (IĽP) o.z..