Venujte 2% z dane na podporu ľudských práv

Aj Vaše 2 % z daní nám pomáhajú chrániť ľudské práva. Bojovať za slobodu Väzňov svedomia, proti nespravodlivosti a dikriminácii. Distribuujeme bezplatne na slovenské školy tisícky kníh o extrémizme, dezinformáciách a konšpiráciách, ale aj o homofóbii. Organizujeme študentské súťaže, aby sme mladým ukázali lepšie alternatívy ako fašizmus. Vyhlasujeme už 11 rokov anti-cenu Homofób roka. Zabránili sme tomu aby Konferencia Biskupov Slovenska (KBS) získala postavenie štátneho orgánu. Donútili sme billboardové firmy stiahnuť Kotlebove nenávistné reklamy a to všetko bez akýchkoľvek grantov či dotácii. Otvárame dôležité témy, ktoré nikto iný nemôže alebo nechce, naša nezávislosť je však závislá na príspevkoch ľudí ako ste Vy! Všetky prostriedky, ktoré sme od Vás doteraz získali, boli použité priamo na kampane a akcie.

Ak ste zamestnanec:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

  1. Vyplňte svoje osobné údaje a sumu zodpovedajúcu 2% Vašich daní do Vyhlásenia o poukázaní 2%.
  2. Obe tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Zamestnanci sa nemusia obávať 2% dane darovať komukoľvek. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane zamestnávateľ nevidí a teda ani nevie, komu ste 2% dane darovali, ani obdarovaná organizácia nevie, od koho príspevky prišli.

Ak ste fyzická osoba podávajúca si daňové priznanie sama:

  1. V daňovom priznaní, ktoré budete vypĺňať, sa nachádza oddiel s názvom “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”. V ňom je potrebné sumu uviesť zodpovedajúcu 2% vašich daní a identifikačné údaje

IČO: 42260361
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Inštitút ľudských práv
ulica: Karpatská 
číslo: 23
PSČ: 811 05
obec: Bratislava

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba:
  1. V daňovom priznaní, ktoré budete vypĺňať, sa nachádza oddiel IV s názvom “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”, v ktorom treba uviesť identifikačné údaje

IČO: 42260361
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Inštitút ľudských práv
ulica: Karpatská 
číslo: 23
PSČ: 811 05
obec: Bratislava

Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2024 na daňový úrad podľa Vášho sídla.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na kanceláriu IĽP mailom na info@ludskeprava.sk

Ďakujeme v mene tých, ktorí a ktoré sa poďakovať nemôžu!

Názor na “Venujte 2% z dane na podporu ľudských práv

  1. Spätné upozornenie: Venujte 2 % z dane na podporu ľudských práv – Humanisti.sk

Nie je možné pridávať komentáre.