Podporte dotlač knihy o LGBT ľuďoch pre školy

Náklad a aj dotlač z roku 2018 sú už beznádejne rozobrané. Dostávame však stále požiadavky na nové knižky, radi by sme im vyhoveli a aj takto podprorili boj proti homofóbii. Viac info o knihe včítane ukážky na podstránke kniha2.ludskeprava.sk, vlastné prostriedky však nestačia. Uskutočneniu môžete pomôcť aj vy. Spôsoby podpory tu:

Podporiť túto aktivitu môžete prevodom na účet

č.u.: 2920872011/1100 Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2087 2011

alebo kartou cez systém PayPal

Možnosť prispieť je aj anonymne cez Bitcoin, adresa
1Jt7ncV5Twkt1CdsC79jX6tbdLK8wkTnpx