To si píš! – o projekte

to si pis logoSúťaž pre študentov a študentky stredných škôl spočíva v písaní čitateľsky zaujímavých, honorovaných textov súcich na publikovanie na Blogu Ľudské práva portálu JeToTak.sk. Pointou súťaže je motivovať študentov nielen sa zaujímať o ľudsko -právne témy, ale snažiť sa tvoriť atraktívne texty priťahujúce záujem verejnosti k ľudsko-právnym témam. Odborná porota vyberie do finále celkovo 12 študentských textov, finalisti budú v boji o ceny aktívne promotovať svoje články na sociálnych sieťach. Týmto spôsobom sa zásadne zvyšuje dosah textov študentov/iek, a zároveň sa zvyšuje vplyv na utváranie povedomia o ľudsko -právnej a mediálnej realite pre budúci život mladých ľudí. Víťaz bude ocenený na základe výsledkov váženého skóre závisiacom od kombinácie čítanosti a zdieľania na sociálnych sieťach.

Cieľom je uviesť mladých ľudí do tejto problematiky a prehĺbiť poznatky a chápanie rôznych aspektov ľudských práv. Zasadiť tieto práva do reality, konkretizovať a zaktuálniť často abstraktné pojmy. Obohatiť verejný diskurz o udalostiach vo svete o ľudsko-právnu dimenziu. Prispôsobiť formy zvyšovania povedomia rôznym cieľovým skupinám, ich možnostiam a obmedzeniam.

Mediálni partneri: JeToTak.sk, Rádio_FM

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ľudských práv.

logo_MZVSR_resize

.

navrat2