To si píš! – podmienky a pravidlá

to si pis logoPošli svoj článok (text) v rozsahu minimálne 3000 a maximálne 6000 znakov na jednu z nasledujúcich tém najneskôr 10.12. 2013 na tosipis@ludskeprava.sk

Kategórie článkov:

1. Osudy za titulkami: priblížte ľudsko-právne hľadisko aktuálnych globálnych udalostí, ktorými sa zaoberajú i slovenské médiá (napr. vojna v Afganistane, situácia v Egypte, občianska vojna v Sýrií a pod.), vyberte si jednu udalosť.

2. Ľudské práva sa nás týkajú: spracujte niektorý aktuálny globálny ľudsko-právny problém a vysvetlite jeho dosah a dôležitosť na život bežného Slováka/Slovenky (napr. (ne)zatvorenie väznice Guantanámo, prenasledovanie aktivistov a LGBT ľudí v Rusku a nadchádzajúca olympiáda v Soči, pracovné podmienky v Číne, prenasledovanie tzv. whistleblowerov Assangea, Manninga a Snowdena a pod.)

3. Chránime ich, chránia nás: priblížte niektorý z významných ľudsko-právnych dokumentov platných aj v SR a vysvetlite jeho dosah a dôležitosť na život bežného Slováka/Slovenky. Vyberte si jeden aspekt pri všeobecných dokumentoch (napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európska charta, a pod.) alebo popíšte význam celého špecifického dokumentu (napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie).

Zo zaslaných článkov odborná porota (zložená z novinárov a odborníkov na ľudské práva) vyberie 12, ktoré budú publikované na Blogu Ľudské práva portálu JeToTak.sk. Autori/ky všetkých vybraných článkov získajú odmenu vo výške 40 eur. Rovnakú odmenu získa i pedagóg vedúci študenta (info pre pedagógogov TU). To však nie je zďaleka všetko, toto je len postup do samotného finále, kde o víťazovi rozhodnú ako čitatelia, tak i jeho/jej šikovnosť a schopnosť propagovať svoj text.

Tri víťazné texty budú určené na základe čítanosti, obľúbenosti u čitateľov a zdieľania (info o cenách pre víťazov TU). Prvé miesto získa ten text, ktorý bude mať najvyššiu čítanosť, najlepšie hodnotenie, najviac “lajkov” na Facebooku a najviac hlasov na vybrali.sme.sk. Do váženého skóre sa budú započítavať údaje týždeň od publikovania, aby bola zabezpečená rovnosť šancí pre všetkých súťažiacich (publikovaných skôr i neskôr). Technické prostriedky proti manipulovaniu sú zabezpečené.

Vyhrať ale môže každý – na záver sa bude žrebovať víťaz ceny spomedzi všetkých zaslaných článkov, ktoré sa nedostali do finále a víťaz/ka získa poukážku na nákup kníh.

.

navrat2