To si píš! – o projekte

to si pis logoSúťaž pre študentov a študentky stredných škôl (mladých ľudí od 16 do 21 rokov) spočíva v písaní čitateľsky zaujímavých, honorovaných textov súcich na publikovanie na Blogu Ľudské práva. Pointou súťaže je motivovať študentov nielen sa zaujímať o ľudsko-právne témy, ale snažiť sa tvoriť atraktívne texty, ktoré pritiahnu záujem verejnosti k ľudsko-právnym témam. Odborná porota vyberie do finále celkovo 10 študentských textov, finalisti/ky budú v boji o ceny aktívne promotovať svoje články na sociálnych sieťach. Týmto spôsobom sa zásadne zvyšuje dosah študentských textov a zároveň sa zvyšuje vplyv na utváranie povedomia o ľudsko-právnej a mediálnej realite pre budúci život mladých ľudí. Víťaz/víťazka bude ocenený/á na základe výsledkov váženého skóre závisiacom od kombinácie čítanosti a zdieľania na sociálnych sieťach.

Cieľom je uviesť mladých ľudí do tejto problematiky a prehĺbiť poznatky a chápanie rôznych aspektov ľudských práv. Zasadiť tieto práva do reality, konkretizovať a zaktuálniť často abstraktné pojmy. Obohatiť verejný diskurz o udalostiach vo svete o ľudsko-právnu dimenziu. Prispôsobiť formy zvyšovania povedomia rôznym cieľovým skupinám, ich možnostiam a obmedzeniam.

Mediálni partneri: Blog Ľudské práva

Projekt je realizovaný s podporou Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ľudských práv.

logo_fes

.

navrat2