Diskusia: Prebytok a hlad -čo s potravinovým odpadom?

340018Tretina dopestovaných a spracovaných potravín skončí v odpade. Napriek technologickému pokroku nedokážeme menežovať prebytky tak, aby nehladovali milióny ľudí vo svete, kde podľa Všeobecnej deklarácie má každý právo na výživu. Ako sa k potravinám správa Slovensko? Ako narábame so zbytkami? Aké sú možné alternatívy k väčšej sebestačnosti a k ekologickejšej tvorbe potravín? Po krátkom filme budú na túto tému diskutovať právnik Ján Mazúr a aktivista sebestačného pestovania potravín Albín Bella.

Po skončení diskusie bude pripravené malé občerstvenie a možnosť pohovoriť v neformálnej atmosfére.

Vstup voľný.

Štvrtok 29.8. 18:00, v priestoroch NOS-OSF, Baštova 5

Akcia na Facebook-u: https://www.facebook.com/events/341379455996263/

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ľudských práv.