IĽP žiada vládu aby poskytla Ukrajine vojenskú pomoc (tlačová správa)

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) odsudzuje kroky Ruskej federácie, ktoré sú jasným a masívnym porušením medzinárodného práva a popretím ľudských práv obyvateľov území, na ktoré vojensky vtrhla. Nejestvuje žiaden ospravedlnenie útočnej vojny a jej tolerovanie nie je možné za žiadných okolností.


„Jestvuje jediný prípad, keď je z ľudsko-právneho hľadiska možné akceptovať použitie násilia, a to je sebaobrana a ochrana tých, čo ju potrebujú. Žiaľ v tejto situácii sme dnes, toto je ten prípad. Vyzývame preto Vládu SR, ako aj predstaviteľov/ky Európskej únie a jej členských krajín, aby poskytli Ukrajine pomoc, o akú zažiada, a to včítane pomoci vojenskej. Na tomto mieste musím pripomenúť, že to bola ako naša organizácia, tak aj desiatky iných mimovládnych organizácii spolupracujúcich s aktivistami/kami a organizáciami v Rusku, ktoré dlhé roky upozorňovali na fakt, že kroky tamojšej vlády nie sú akceptovateľné a môžu viesť k vážnym následkom, ak sa nestretnú s adekvátnou odpoveďou demokratických krajín. Dnes žneme aj to, čo sme vtedy zasiali.“ povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher

Inštitút ľudských práv (IĽP) v minulosti opakovane organizoval protestné zhromaždenia pred Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku s cieľom upozorniť na porušovanie ľudských práv v Rusku. IĽP napríklad organizoval na Slovensku podporné aktivity pre väznené členky skupiny Pussy Riot a za ich prepustenie vyzbieral viac než 5000 podpisov. Rovnako sa angažoval vo viacerých prípadoch prenasledovaných aktivistov a aktivistiek za práva LGBT menšiny.

“Znie to zdanlivo paradoxne, že ľudsko-právna mimovládka volá po vojenskej intervencii, no je to skutočne iba zdanlivé. Vojenský útok akého sme momentálne svedkami, nevyprovokovaná agresia voči suverénnemu štátu je totiž nie len porušením, ale priamo popretím de facto všetkých ľudských práv obyvateľov krajiny, ktorá bola napadnutá. Nakoľko je zjavné, že páchateľ tohto násilia nereaguje na civilizované pokusy o nápravu ako sú napr. diplomacia je priamo povinnosťou každého kto ctí ľudské práva žiadať adekvátnu obrannú reakciu. Rovnako je zjavné, že Ukrajina samotná jej nie je schopná a preto je iba logické, že by jej mali prísť na pomoc všetky krajiny, ktoré si ctia ľudské práva, medzinárodné právo a mierové spolužitie štátov a národov.” uzavrel Weisenbacher