Kontrola certifikátov je porušením ľudských práv

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal v piatok vyhlášku, ktorou nariadil všetkým zamestnávateľom v období od 2. do 9. novembra, aby kontrolovali svojich zamestnancov, či majú certifikát z plošného testovania, inak ich nemajú vpustiť do svojich priestorov. ÚVZ taktiež rozhodol, že prevádzkovateľ zariadenia, napríklad obchodu, je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky test na koronavírus. Hygienici tvrdia, že prevádzkovateľ zariadenia je doň oprávnený nahliadnuť. Mimovládne organizácie Pracujúca chudoba a Inštitút ľudských (IĽP) práv však tvrdia, že je to porušenie ľudských práv a zásah do osobných údajov.

“Výsledok akéhokoľvek medicínskeho vyšetrenia alebo testu, ktorý človek absolvuje, je súčasťou dôvernej zdravotnej dokumentácie. Zdá sa, že aj štát to tuší, keďže odovzdával na odberných miestach túto informáciu v zalepenej obálke. Tento doklad navyše obsahuje ďalšie osobné údaje ako napríklad dátum narodenia. Predstava, že je to akási preukážka, ktorú môžu kontrolovať SBS-kári v obchodoch alebo si ju prezerá kaderníčka, je absurdná. Takéto počínanie vlády nie je akceptovateľné ani v núdzovom stave, nakoľko opatrenie ÚVZ je disproporčné a porušuje platnú legislatívu,o.i. GDPR,” vysvetlil právnik JUDr. Daniel Grejták.

“Vrcholne ma znepokojuje, že pre vládu začína byť právny poriadok a Ústava pre srandu a pod pláštikom rétoriky, že sme vo vojne, si tu teraz robí s ľuďmi, čokoľvek chce. Existujú dôvodné podozrenia, že niektoré nariadenia a predpisy sú protiprávne a niektoré v rozpore s Ústavou. Dúfam, že ich čoskoro preskúmajú príslušné súdy, lebo ak nie, môžeme byť neskôr veľmi nemilo prekvapení, kam až bude vláda s premiérom schopná v tejto svojvôli zájsť,” upozornil Milan Kuruc zo združenia Pracujúca chudoba.

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) vo svojom piatkovom stanovisku odmietol takéto spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia. Premiér Igor Matovič toto stanovisko nazval “sabotážou”. Úrad vlády v oficiálnom stanovisku zasa Úrad na ochranu osobných údajov obvinil z neznalosti a prekročenia právomocí a pohrozil, že bude “musieť znášať všetky negatívne konzekvencie spôsobené svojím prekročením právomoci.”

“Reakcia Úradu vlády je škandalóznou ukážkou snahy o politické zasahovanie do nezávislosti Úradu na ochranu osobných údajov. Ak by to pokračovalo alebo by nebodaj na Úrade prišlo po tejto kritike k nejakým náhlym personálnym zmenám, budeme považovať za nevyhnutné informovať inštitúcie a orgány Európskej únie, že prichádza zo strany vlády SR k nekalým praktikám. Všetko to samozrejme nič nemení na fakte, že vyhláška hygienikov platí, pokým ju súd nezruší. Máme však informácie, že v tejto veci sa už dejú právne úkony,” vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Sieť drogérii DM v nedeľu oznámila, že nebude od pondelka kontrolovať svojich zákazníkov či majú so sebou certifikát z testovania a preto nebude potrebné ho ani poskytnúť k nahliadnutiu zamestnancovi súkromnej bezpečnostnej služby pri vchode.

“Zamestnávatelia ani prevádzkovatelia, ale za nezmyselné konanie vlády nenesú zodpovednosť a poprosím všetkých aby v tejto situácii prejavili strpenie. Návšteva obchodu je možná aj bez ukázania certifikátu, nakoľko vyhláška umožňuje aj osobám, ktoré sa testov nezúčastnili, si takto zabezpečiť základné životné potreby. Pobyt na pracovisku však nie, nakoľko zamestnávateľ, ktorý by to dopustil, by riskoval, že hygienici mu firmu zavrú a zamestnanci by to mali teda aj vo svojom vlastnom záujme rešpektovať. Na druhej strane firmy by mali zamestnancom, ktorí sa dobrovoľného testovania nezúčastnili, umožniť čerpať dovolenku alebo neplatené voľno bez zbytočných komplikácii a upustiť od nátlakových praktík či pokusov o zásah do súkromia ako je dožadovanie sa certifikátov rodinných príslušníkov a podobne. Korektné správanie musí byť vždy na oboch stranách, inak to nebude fungovať a túto krízu nezvládneme,” uviedla programová riaditeľka IĽP Alena Krempaská.