Moc a zodpovednosť: akú politiku má viesť ľavica?

Medzinárodná konferencia pod názvom „Moc a zodpovednosť: akú politiku má viesť ľavica?“, ktorá je voľným pokračovaním konferencie „Postkomunizmus, neoliberalizmus, populizmus, extrémizmus: Kde je miesto progresívnej ľavice v Strednej a Východnej Európe?“ sa uskutoční vo štvrtok 26.9. 2019 v Bratislave.

Miesto: Mercure Hotel, Žabotova 2, Bratislava
Čas: 10:30 – 19:00 (s prestávkami a obedom, detaily v programe)

Na konferencii m.i. vystúpia Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financii, Proforum (SR), Luka Mesec, poslanec parlamentu a predseda strany, Zjednotená ľavica (Slovinsko), Marta Tycner, Razem (PL), Milan Kuruc, Pracujúca chuboba (SR), Matrin Churáň, Socialistická solidarita (ČR), Xenie Kaduchová, Nové odbory (ČR), Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ (SK), Alena Krempaská, DiEM25 (SK), moderuje Peter Weisenbacher, Inštitút ľudských práv

Program konferencie (PDF súbor)

Vstup voľný. Zaregistrovať sa je možné zaslaním e-mailu na info@ludskeprava.sk Diskutovať sa bude v slovenčine (a češtine) s vynimkou Panelu 2, ktorý sa bude konať v angličtine bez prekladu.

Aktivita sa uskutočňuje v spolupráci a s finančnou podporou Nádacie Rosy Luxemburg (zastúpenie v ČR). Za podporu ďakujeme.