IĽP na Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách spúšťa bilaterálny projekt o úlohe mužov pri budovaní rodovej rovnosti

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách, mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) spúšťa spolu s nórskou partnerskou organizáciou Reform projekt bilaterálnej spolupráce pod názvom „Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public,“ a v rámci neho kampaň „Male Perspective on Gender Equality – Norwegian Experience“.

Nórska mimovládna organizácia Reform bola založená v roku 2002 a dlhodobo sa venuje úlohe mužov pri budovaní rodovej rovnosti v spoločnosti. Je súčasťou medzinárodnej siete organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti s mužskou perspektívou. Reform sa zúčastňuje na severských, európskych (EÚ) a medzinárodných stretnutiach, konferenciách a pracovných stretnutiach a spolupracuje s jednotlivcami a organizáciami, aktivistami a vedcami na celom svete. Iniciuje tiež a prispieva k viacerým národným a medzinárodným projektovým partnerstvám na širokú škálu tém.

Čo konkrétne a ako Reform robí, sa dozviete v rámci nášho projektu. Projekt sa skladá zo 4 verejných online workshopov (v angličtine) a kampane na sociálnych sieťach (v slovenčine), ktorá sa volá „Mužský pohľad na rodovú rovnosť – nórske skúsenosti.“ Verejné workshopy/ diskusie sa budú venovať nasledovným oblastiam: práca, prístupy a skúsenosti organizácie Reform, rodinná politika, rodovo podmienené násilie a rodovo segregovaný trh práce. Všetky aktualizácie a informácie o tom, ako sa zapojiť do diskusií, ako aj ich výstupy, nájdete na webovej stránke ludskeprava.sk.

Aktivita je realizovaná v rámci Otvorenej výzvy pre bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia (DGVBF04) podporenej z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských práv (IĽP) o.z.


Výstupy projektu Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

           Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.