Holokaust LGBTI ľudí -diskusia

Mimoriadne smutnou, no málo známou časťou dejín je Holokaust LGBTI menšiny, ktorý sa uskutočnil počas 2. svetovej vojny. O tom čo presne sa stalo sa budeme zhovárať s historičkou Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK. Moderuje Peter Weisenbacher.

Kedy: utorok 14.11. 2023 o 19:00

Kde: Kácečko (bývalé KC Dunaj), Kamenné námestie 1/a

Vstup voľný.


#KohoSmeStratili

Táto aktivita je súčasťou kampane Koho sme stratili, ktorú realizujeme v rámci medzinárodného projektu Informal Participatory Education on Holocaust (IPEH). Projekt je financovaný Nadáciou Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) a Spolkovým ministerstvom financií (BMF) v rámci vzdelávacieho programu NS-Injustice. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských o.z.

The project is funded by the Foundation Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) and the Federal Ministry of Finance (BMF) as part of the Education Agenda NS-Injustice.