Záznam workshopov: Mužský pohľad na rodovú rovnosť (nórske skúsenosti)

S predstaviteľmi/kami partnerskej organizácie Reform, sme realizovaný v rámci projektu bilaterálnej spolupráce „Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public,“ a v rámci kampane „Male Perspective on Gender Equality – Norwegian Experience,“ sériu 4 online workshopov.

Nórska mimovládna organizácia Reform bola založená v roku 2002 a dlhodobo sa venuje úlohe mužov pri budovaní rodovej rovnosti v spoločnosti. Je súčasťou medzinárodnej siete organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti s mužskou perspektívou. Záznam workshopov nájdete na našom YouTube kanále. Podujatia boli v angličtine (bez prekladu) a sú určené pre odbornú verejnosť. Všetky aktualizácie, informácie, ako aj výstupy projektu, nájdete na našej webovej stránke ludskeprava.sk.

Aktivita je realizovaná v rámci Otvorenej výzvy pre bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia (DGVBF04) podporenej z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských práv (IĽP) o.z.


Výstupy projektu Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

           Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.