Podpora rodovej rovnosti -diskusia v Košiciach

V utorok 5.3. 2024 o 18:00 sa v košickom Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2) uskutoční diskusia o projekte Podpora rodovej rovnosti (Gender Equality Promotion -GEP), na ktorej budeme prezentovať jednotlivé aktivity a zhodnotíme výstupy a výsledky. Samozrejme bude možné aj klásť otázky našim kolegom a kolegyniam, ktoré sa na realizácii projektu podielali.

Podujatie bude v slovenčine (bez prekladu) a je určené pre širokú aj odbornú verejnosť. Zúčastniť sa môžete aj aktívne prostredníctvom aplikácie Zoom, na to je však nutná registrácia vopred na mailovej adrese info@ludskeprava.sk (najneskôr deň pre dňom konania do 15:00). Do správy prosím uveďte svoje meno a organizáciu alebo inštitúciu, ktorú reprezentujete. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vstup účastníkom/čkam, ktorí/é uvedú nepravdivé informácie, alebo ich vykázať počas podujatia, ak nebudú rešpektovať pokyny moderátora/ky. Všetky aktualizácie, informácie, ako aj výstupy projektu, nájdete na našej webovej stránke ludskeprava.sk ako aj na webovej stránke projektu podporarodovejrovnosti.sk.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských práv (IĽP) o.z.


Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

           Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.