Stretnutia s nórskymi NGO

Naša kolegyňa Alena Krempaská a kolega Peter Weisenbacher sa vďaka podpore z Fondu pre bilaterálne vzťahy (Granty EHP a Nórska) v Nórskom hlavnom meste Oslo a na severe ležiacom Steinkjer stretli so zástupkyňami mimovládnych organizácii KUN Centre for Equality and Diversity a Holes Distinkt. Stretnutia prebehli vo veľmi príjemnej a kolegiálnej atmosfére, diskutovali sme o súčasnej situácii a vymenili si názory na vývoj v oblasti rodovej rovnosti.

Stretnutia boli veľmi užitočné a s oboma organizáciami sme následne uzavreli dohodu o budúcej spolupráci. Spoločne sme pripravili návrh projektu Gender Equality Promotion (GEP) a podali žiadosť o jeho financovanie z tzv. Nórskych fondov (Nórske granty 2014-2021) v rámci Otvorenej výzvy na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01). Za túto podporu ďakujeme.

Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.

Spoločne za dobré nápady.