Proti konšpiráciám a extrémizmu na internete vznikla „učebnica“

S narastajúcim vplyvom konšpiračných teórií a extrémistických prejavov medzi mladými ľuďmi má pedagógom a pedagogičkám na stredných školách pomôcť nová publikácia pod názvom „Dôveruj, ale preveruj“. Vydal ju ako súčasť projektu Informovanosťou proti extrémizmu na internete Inštitút ľudských práv (IĽP). Realizáciu projektu podporilo Ministerstvo vnútra.

Od roku 2013 na Slovensku zaznamenávame značný rozmach tzv. alternatívnych médií, ktoré reprezentujú meniace sa prostredie extrémizmu a radikalizácie na Slovensku. Tieto médiá šíria zdanlivo neškodné konšpiračné teórie, pod rúškom ktorých podnecujú nenávisť a otvárajú cestu podpore extrémizmu,“ vyhlásil riaditeľ IĽP a hlavný autor publikácie.

Publikácia má 60 strán a okrem troch častí venovaných mládeži obsahuje aj kapitolu pre pedagógov, v ktorej na základe skúseností zo zahraničia prináša návrhy, ako v tejto situácii pracovať so stredoškolákmi. V marci sa v Bratislave uskutočnil i workshop pre pedagógov s cieľom predstaviť publikáciu a diskutovať možné kroky smerom k potláčaniu šírenia extrémistického obsahu medzi mladými ľuďmi, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

Pre mladých ľudí sú v súčasnosti sociálne siete najrozšírenejším informačným kanálom, sú teda ľahkou obeťou a primárnou cieľovou skupinou rôznych extrémistických platforiem a skupín. Rôzne techniky manipulácie a ako sa proti nim chrániť sú v publikácii podrobne rozobrané,“ dodáva manažérka projektu a spoluautorka publikácie Alena Krempaská.

Inštitút ľudských práv (IĽP) je občianske združenie, členská, ľudsko-právna organizácia. Cieľom IĽP je podporovať rovný prístup k deklarovaným ľudským právam pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vek, sexuálnu orientáciu, zdravotný či sociálny stav. Hlavné kampane a projekty zahŕňajú: Väzni svedomia, študentská súťaž To si píš!, Homofób roka, Blog Ľudské práva, Arms Watch Slovensko a WikiLeaks Slovensko.

ludskeprava.sk/doverujpreveruj