To si píš! – pre pedagógov

to si pis logo

Súťaž „To si píš!“ si dáva za cieľ motivovať mladých ľudí písať zaujímavé články o ľudských právach (kategórie súťaže v časti – Ako na to), z ktorých odborná porota vyberie 10 finalistov. Ich texty budú zverejnené na Blogu Ľudské práva. Každý finalista získa za publikovaný článok honorár 50 Eur a rovnakú odmenu získa i pedagóg/pedagogička, ktorý študenta motivoval a viedol. Počet prihlásených študentov/študentiek od jedného pedagóga či z jednej školy nie je obmedzený.

Vzbudeniu väčšieho záujmu zo strany študentov pomôže akékoľvek šírenie informácií o tejto súťaži, výves plagátu na školskú nástenku, motivácia od triedneho/triednej učiteľky alebo od učiteľov predmetov, ktorí o ľudských právach pojednávajú. Za túto podporu budeme vďační.

Ak máte záujem zapojiť svoju školu či triedu alebo máte záujem o bezplatné informačné plagáty, napíšte mail na adresu tosipis@ludskeprava.sk.

.

navrat2