Videozáznam diskusie “LGBT aktivizmus v „kresťanskej“ krajine“