Vyhodnotenie projektu IPEAH

Počas 24 mesiacov trvania projektu IPEAH sa účastníckym organizáciám podarilo vytvoriť všetky svoje výstupy včas. Vzhľadom na metodiku projektu väčšinu z nich tvorili online nástroje. Tieto aktivity možno zhrnúť tak, že sa pozrieme na to, aké počty ľudí sa podarilo osloviť alebo získať pre účasť v cieľovej skupine.

V rámci projektu sa uskutočnili dve online konferencie. Úvodnú konferenciu projektu s názvom „Antisemitizmus a vzdelávanie o holokauste v Európe: Výmena know-how“ zorganizoval taliansky partner S.O.S. Razzismo 21. 1. 2021. Bola vysielaná aj online. Okrem zástupcov partnerských organizácií vystúpili aj rečníci relevantní v téme vzdelávania o holokauste, ako napr:

● Furio Colombo, novinár a spisovateľ

● Vittorio Pavoncello, riaditeľ organizácie ECAD

● Gadi Luzzato, historik, riaditeľ organizácie Contemporary Jewish Documentation Center Foundation of Milan

● Marcello Kapowski, spisovateľ: Testimony

● Nitzan Menagem, prezident organizácie Hashomer Hatzair Germany, Jewish progressive youth movement

Taliansky partner zorganizoval aj záverečnú konferenciu projektu, ktorá sa konala 27.1.2023, teda v deň výročia deportácie židovského obyvateľstva Ríma. Tak ako počas prvej konferencie, aj v tomto prípade mali možnosť vystúpiť mnohí odborníci, ako napr:

● Francesco Florenzano, prezident Popular University of Rome

● Vittorio Pavoncello, riaditeľ organizácie ECAD

● Dino Spanghero, National Secretariat of the National Association of Italian Partisans

● Roberto Monaco, primátor mesta Campagna

● Isil Demirel, prezident SEHAK Istanbul

● Carla Fermariello, Capitoline Councillor

● Valerio Casini, Capitoline Councillor

● Gianluca Bogino, Councillor for Social Policies City Hall Rome II

● Silvia Aloe, Councillor City Hall Rome II

Hlavnými aktivitami projektu boli tie, na ktorých sa mohla zúčastniť cieľová skupina. Z tohto dôvodu Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute oslovil viac ako 500 stredných škôl na Slovensku -teda takmer všetky stredné školy v krajine. Do projektu IPEAH sa zapojilo 91 z nich, čo je veľmi vysoký pomer účastníkov, ak si uvedomíme, že v čase realizácie projektu bola väčšina vzdelávacích inštitúcií postihnutá pandémiou COVID-19. Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute vytvoril úspešnú online kampaň aj na sociálnych sieťach.

Celkovo 106 študentov zaslalo 103 prác a 20 z týchto prác bolo spracovaných a uverejnených vo virtuálnom múzeu. Tri z nich boli dokonca ocenené. Virtuálne múzeum a online kampaň oslovili približne 530 000 ľudí, z ktorých približne 360 000 bolo z cieľovej skupiny. Toto číslo predstavuje viac ako polovicu celkovej cieľovej skupiny.

Samotné virtuálne múzeum navštívilo už viac ako 210 000 návštevníkov. Pri pohľade na tieto čísla možno konštatovať, že projekt IPEAH dosiahol svoj cieľ, a to pripraviť online neformálny vzdelávací nástroj pre mládež o Holokauste. Hodnotiteľ ohodnotil projekt s 95 % úspešnosťou.

Gábor János Billay, External Evaluator

 

This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).