Záznam otváracej konferencie GEP

Dňa 28.9. sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika. Konferencia sa zameriava na (ne)úspechy implementácie legislatívy v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku a na skúsenosti a súčasné výzvy v tejto oblasti v Nórsku. Program nájdete TU. Akcia bola výlučne po anglicky bez prekladu a je určená pre odbornú verejnosť.

Prezentácia Arni Hole v PDF

Prezentácia Barbora Holubová v PDF

Zároveň Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39

Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.