Záznam otváracej konferencie GEP

-English below-

Dňa 28.9. sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika. Konferencia sa zameriava na (ne)úspechy implementácie legislatívy v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku a na skúsenosti a súčasné výzvy v tejto oblasti v Nórsku. Program nájdete TU. Akcia bola výlučne po anglicky bez prekladu a je určená pre odbornú verejnosť.

Prezentácia Arni Hole v PDF

Prezentácia Barbora Holubová v PDF

Zároveň Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39


Gender Equality Promotion conference recording

The opening conference of the project Gender Equality Promotion supported by the Norway Grants 2014-2021 and the State Budget of the Slovak Republic took place with opening remarks by the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Norway to Slovakia, H.E. Terje Theodor Nervik. The conference focused on the successes and failures of the implementation of gender equality legislation in Slovakia and the experiences and current challenges in this area in Norway. The programme can be found HERE. The event was exclusively in English without translation and is intended for the professional public.

Arni Hole’s presentation in PDF

Presentation by Barbora Holubová in PDF

The outputs of the project Promoting Gender Equality present the views of its authors and/or Human Rights Institute and the Program Administrator is not responsible for their content.


Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

          Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.