Členstvo v ENCATE

Stali sme sa členom Európskej siete proti antisemitizmu vzdelávaním (European Network for Countering Antisemitism through Education) ENCATE, ktorá združuje organizácie a expertov/ky v tejto oblasti zo 14 krajín. Boj proti antisemitizmu patrí medzi dlhodobé priority našej organizácie a ako sa ukazuje aj v súčasnosti, je to žiaľ stále viac a viac potrebné. Slovensko ako krajina, ktorá historicky patrila medzi spolupáchateľov Holokaustu (Shoah) stále nerobí v tejto oblasti dosť. Urobíme všetko preto, v spolupráci s ostatnými v ENCATE, aby sa to zmenilo. Viac info o ENCATE (v angličtine) na https://encate.eu.