Online workshop: Mužský pohľad na rodovú rovnosť –rodinná politika (nórske skúsenosti)

Druhý workshop s predstaviteľmi/kami partnerskej organizácie Reform, realizovaný v rámci projektu bilaterálnej spolupráce „Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public,“ a v rámci kampane „Male Perspective on Gender Equality – Norwegian Experience,“ sa uskutoční vo štvrtok 11.1. o 16:00.

Témou diskusie a workshopu, ktorý budeme streamovať (prenášať) na náš YouTube kanál, bude: Rodinná politika. Po úvodnej prezentácii bude možné klásť otázky, predpokladaná dĺžka podujatia je 60-90 minút. Nórska mimovládna organizácia Reform bola založená v roku 2002 a dlhodobo sa venuje úlohe mužov pri budovaní rodovej rovnosti v spoločnosti. Je súčasťou medzinárodnej siete organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti s mužskou perspektívou. Moderuje novinárka a externá spolupracovníčka IĽP Lýdia Kokavcová. Záznam diskusie bude spoločne s ostatnými diskusiami zverejnený takisto na našom YouTube kanále.

Podujatie bude v angličtine (bez prekladu) a je určené pre odbornú verejnosť. Zúčastniť sa môžete aj aktívne prostredníctvom aplikácie Zoom, na to je však nutná registrácia vopred na mailovej adrese info@ludskeprava.sk (najneskôr v deň konania do 13:00). Do správy prosím uveďte svoje meno a organizáciu alebo inštitúciu, ktorú reprezentujete. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vstup účastníkom/čkam, ktorí/é uvedú nepravdivé informácie, alebo ich vykázať počas podujatia, ak nebudú rešpektovať pokyny moderátorky. Všetky aktualizácie, informácie, ako aj výstupy projektu, nájdete na našej webovej stránke ludskeprava.sk.

Aktivita je realizovaná v rámci Otvorenej výzvy pre bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia (DGVBF04) podporenej z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských práv (IĽP) o.z.


Výstupy projektu Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

           Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.