Gender Equality Promotion: Slovak and Norwegian experience

Dovoľujeme si Vás pozvať na otváraciu konferenciu projektu Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika.

Konferencia sa zameriava na (ne)úspechy implementácie legislatívy v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku a na skúsenosti a súčasné výzvy v tejto oblasti v Nórsku. Konferencia prebehne v anglickom jazyku, v hybridnom formáte – s osobnou účasťou alebo online.

-English below-

Akcia sa uskutoční 28.9. 2021 od 10:00 do 15:00 v hoteli Falkensteiner v Bratislave. Program nájdete TU. Účasť je bezplatná, ale je potrebná registrácia vopred písomne na adrese info@ludskeprava.sk. Akcia bude výlučne po anglicky bez prekladu a je určená pre odbornú verejnosť. Široká verejnosť je srdečne vítaná na diskusii o deň neskôr, viac info TU.

J.E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR otvára konferenciu.

H.E. J.E. Terje Theodor Nervik, ambasador of Norway in Slovakia opening the confenrence.


We would like to invite you to the opening conference of the Gender Equality Promotion (GEP) project supported by the Norway Grants 2014-2021 and the State Budget of the Slovak Republic and with the opening speech by the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Norway to Slovakia, H.E. Terje Theodor Nervik.

The conference focuses on the successes and failures of the implementation of gender equality legislation in Slovakia and the experiences and current challenges in this area in Norway. The conference will be held in English, in a hybrid format – with in-person or online participation.

The event will take place on 28th September 2021 from 10:00 to 15:00 at the Falkensteiner Hotel in Bratislava. The programme can be found HERE. Participation is free of charge, but advance registration is required in writing to info@ludskeprava.sk. The event will be entirely in English without translation and is intended for the professional public. The general public is welcome to attend the discussion a day later, more info HERE.

The outputs of the project Promoting Gender Equality present the views of its authors and/or Human Rights Institute and the Program Administrator is not responsible for their content.


Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

           Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.