Protest za odluku cirkvi od štátu -počas príletu pápeža, nedeľa 12.9. o 15:00

V čase, kedy pápež priletí na Slovensko organizujeme spolu s o.z. Ethos demonštráciu za odluku cirkvi od štátu, zároveň chceme upozorniť na diskriminujúce Vatikánske zmluvy, ktoré idú proti zmyslu slobody vierovyznanie a rovnako vyjadriť podporu obetiam zneužívania kňazmi (akcia nie je zameraná voči osobe pápeža, alebo ktorejkoľvek cirkvi, ale výhradne voči nekalým praktikám a za rovnosť pred zákonom). Všetci a všetky ste srdečne vítané v nedeľu 12.9. o 15:00 na Námestí SNP.

Cieľe podujatia:

1. Upozorniť na stále neuskutočnenú odluku cirkví od štátu. Keďže naši zákonodarcovia za viac ako 30 rokov nedokázali splniť požiadavku Novembra 1989 na „dôslednú odluku cirkví od štátu”, cirkvi sú stále financované priamo zo štátneho rozpočtu z daní všetkých občanov. Náboženstvo máme v školách, v zdravotníctve, v armáde a v podstate celej štátnej správe a politici neustále prizývajú cirkevných predstaviteľov k participácii pri pripomienkovaní alebo navrhovaní zákonov. Už niekoľko volebných období pozorujeme výrazné útoky cirkevných predstaviteľov a ich podporovateľov v parlamente na ľudské práva a sekulárny charakter štátu. Takáto realita je jednoznačne diskriminujúca voči ateistom ako aj voči členom malých cirkví a neregistrovaných náboženstiev a tým pádom ide proti zmyslu slobody vierovyznania ako ľudského práva.

2. Upozorniť na diskriminujúce Vatikánske zmluvy, ktoré sú pre Slovenskú republiku jednostranne nevýhodné a dávajú Katolíckej cirkvi významné nadpráva. Tieto zmluvy politici prijali bez spoločenskej diskusie a bez preskúmania Ústavným súdom, napriek tomu, že sa Slovenská republika podľa Ústavy neviaže na žiadne náboženstvo. Preto žiadame ich zrušenie resp. zmenu takým spôsobom, aby rešpektovali práva všetkých a nielen katolíckych občanov SR.

3. Vyjadriť plnú podporu obetiam zneužívania kňazmi. Spoločne sa pripojíme k žiadosti o stretnutie obetí s pápežom Františkom. Takéto stretnutie býva štandardným bodom programu návštev pápeža Františka v iných krajinách. Dáva tým obetiam legitimitu, podporu a odvahu prehovoriť. U nás to na programe nie je napriek tomu, že obete existujú aj na Slovensku a rovnako ako v iných krajinách potrebujú jasný signál, že cirkev ich neignoruje, prijíma ich a chce tieto kauzy riešiť.

Akcia na Facebook-u: facebook.com/events/1196075570817899