Holokaust Rómov/iek na Slovensku -diskusia

Mimoriadne smutnou, no málo známou časťou našich dejín je Holokaust Rómov a Rómiek, ktorý sa na Slovensku uskutočnil počas 2. svetovej vojny, teda v období tzv. Slovenského štátu. V rómskom jazyku sa tejto tragédii hovorí Porajmos. Čo presne sa stalo a aké dôsledky týchto zdanlivo dávnych udalostí cítime v spolužití majority a rómskej minority ešte dnes, sa budeme zhovárať s historičkou Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK. Moderuje Peter Weisenbacher.

Kedy: streda 25.10. 2023 o 19:00

Kde: Kácečko (bývalé KC Dunaj), Kamenné námestie 1/a

Vstup voľný.


Videozáznam: fb.com/ludskeprava/videos/1332804130679163

#KohoSmeStratili

Táto aktivita je súčasťou kampane Koho sme stratili, ktorú realizujeme v rámci medzinárodného projektu Informal Participatory Education on Holocaust (IPEH). Projekt je financovaný Nadáciou Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) a Spolkovým ministerstvom financií (BMF) v rámci vzdelávacieho programu NS-Injustice. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských o.z.

The project is funded by the Foundation Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung EVZ) and the Federal Ministry of Finance (BMF) as part of the Education Agenda NS-Injustice.