Kniha Dve/Dvaja opäť k dispozícii

Školy, pedagógovia, ale aj rodičia, či samotní žiaci si od dnes môžu znova na webstránke kniha2.ludskeprava.sk bezplatne objednať odbornú príručku o právach LGBT ľudí pod názvom Dve/Dvaja. Knihu vydal Inštitút ľudských práv (IĽP) v rámci projektu Vzdelávaním proti homofóbii, informovanosťou k tolerancii, ktorý bol v roku 2013 podporený sumou 15 000 eur v rámci rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Aktuálnu dotlač hradí občianske združenie z vlastných prostriedkov.

“Celý náklad bol pred 5 rokmi beznádejne rozobraný behom pár mesiacov. Máme celý zoznam škôl, ale aj jednotlivcov, ktorým sa už tlačené exempláre neušli. Na niektorých školách fotokopírujú vybrané časti alebo tlačia z elektronickej verzie. Sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo získať prostriedky od individuálnych darcov a dotlačili sme ďalších 3000 kusov,” uviedla Alena Krempaská z IĽP, ktorá je aj spoluautorkou publikácie.

Brožúrka o LGBT ľuďoch vyvolala v roku 2013 viacero negatívnych reakcií z konzervatívnych kruhov. Poslanec NR SR Richard Vašečka dokonca interpeloval vtedajšieho ministra školstva Dušana Čaploviča, ktorý udelenie odporúčacej doložky odmietol. Bez odporúčania ministerstva školstva zostalo tak len na rozhodnutí riaditeľov škôl, či o ňu prejavia záujem.

“Našou snahou je podpora neformálneho vzdelávania a výchovy mladých ľudí k tolerancii menšinových skupín. Cieľom je zvýšenie povedomia o existencii LGBT ľudí a snaha o odbúravanie predsudkov a stereotypov vedúcich k strachu alebo dokonca nenávistným prejavom a homofóbii. Táto publikácia je dobrovoľným doplnkom vyučovacieho procesu, nie je súčasťou osnov. Zistili sme, že tadiaľ na Slovensku cesta zatiaľ nevedie,” vysvetlil riaditeľ IĽP a spoluautor publikácie Peter Weisenbacher.

Publikácia sa v 6 kapitolách a na 80 stranách snaží vysvetliť základné pojmy používané v súvislosti s homosexualitou jazykom zrozumiteľným pre teenagerov. Uvádza čitateľa do kontextu menšinových práv v súčasnosti i minulosti a porovnáva uplatňovanie a dodržiavanie práv LGBT ľudí v rôznych krajinách sveta. Samostatnú kapitolu tvoria ilustrovane príklady známych osobností, ktoré patria k LGBT menšine.

“Medzičasom sme nazbierali množstvo nápadov a vylepšení od pedagógov a pedagogičiek z celého Slovenska. Chceli by sme knihu vylepšiť, rozšíriť a aktualizovať. Dúfame, že sa nám podarí získať podporu aj na takéto zásadnejšie vydanie. Nateraz je možné si bezplatne objednať dotlač na adrese kniha2.ludskeprava.sk,” uzatvára Alena Krempaská.