Nie propagácii nenávisti -pridajte sa k výzve za odstránenie kotlebových billboardov

Vážený/á predstaviteľ/ka firmy Gryf,

strana Kotlebovci -ĽSNS je extrémistický spolok inklinujúci k neonacizmu a fašizmu. Dokonca sa hlásia k tzv. Slovenskému štátu, ktorý počas vojny poslal na smrť viac ako 60 000 občanov a občianok Slovenska. Vodca tejto strany Marián Kotleba je známy popierač holokaustu. Neprekvapuje teda, že na svoju propagáciu využijú šírenie nenávisti a volanie po diskriminácii a porušovaní ľudských práv. Inak sa totiž nedá ich aktuálny billboard vysvetliť. Ak uvážime vyššie uvedené inklinácie je dokonca možné sa obávať, že sa jedná o výzvu na fyzickú likvidáciu LGBT menšiny. Prekvapuje ale, že seriózne firmy ako Gryf poskytnú svoje reklamné plochy na takúto pofidérnu kampaň. Obzvlášť ak vezmeme do úvahy, že vašej firme sa už dlhé roky veľmi dobre darí práve v slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktorú by kotlebovci chceli zničiť.

Samozrejme rozumieme, že hlavným záujmom akejkoľvek firmy je poskytovať svoje služby platiacim zákazníkom a takto vytvárať zisk, dovoľujeme si však upozorniť, že spolupráca s extrémistami môže mať devastačné následky na dobré meno spoločnosti, čo sa v budúcnosti môže prejaviť aj v záujme iných a omnoho väčších klientov. Rovnako jestvuje odôvodnené podozrenie, že obsah týchto reklamných nosičov porušuje legislatívu platnú v SR (paragraf 424 Trestného zákona). Vzhľadom na uvedené si vás dovoľujem vyzvať, aby ste zmienené billboardy čo najskôr odstránili. Ďakujem.

S pozdravom,

Zaslať

.


Ak vás táto iniciatíva zaujala, môžete sledovať našu prácu na facebook.com/ludskeprava, alebo instagram.com/ludskeprava.sk