Nie propagácii nenávisti -pridajte sa k výzve za odstránenie kotlebových billboardov

autor foto: R. Maťaš

Vážený/á predstaviteľ/ka firmy euroAWK a Gryf,

strana Kotleba -ĽSNS je extrémistický spolok inklinujúci k neonacizmu a fašizmu. Dokonca sa hlásia k tzv. Slovenskému štátu, ktorý počas vojny poslal na smrť viac ako 60 000 občanov a občianok Slovenska. Vodca tejto strany Marián Kotleba je známy popierač holokaustu. Neprekvapuje teda, že na svoju propagáciu využijú šírenie nenávisti a volanie po diskriminácii a porušovaní ľudských práv. Inak sa totiž nedá ich aktuálny billboard vysvetliť. Ak uvážime vyššie uvedené inklinácie je dokonca možné sa obávať, že sa jedná o výzvu na fyzickú likvidáciu LGBT menšiny. Prekvapuje ale, že seriózne firmy ako euroAWK a Gryf poskytnú svoje reklamné plochy na takúto pofidérnu kampaň. Obzvlášť ak vezmeme do úvahy, že vašej firme sa už dlhé roky veľmi dobre darí práve v slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktorú by kotlebovci chceli zničiť.

Samozrejme rozumieme, že hlavným záujmom akejkoľvek firmy je poskytovať svoje služby platiacim zákazníkom a takto vytvárať zisk, dovoľujeme si však upozorniť, že spolupráca s extrémistami môže mať devastačné následky na dobré meno spoločnosti, čo sa v budúcnosti môže prejaviť aj v záujme iných a omnoho väčších klientov. Rovnako jestvuje odôvodnené podozrenie, že obsah týchto reklamných nosičov porušuje legislatívu platnú v SR (paragraf 424 Trestného zákona). Vzhľadom na uvedené si vás dovoľujem vyzvať, aby ste zmienené billboardy čo najskôr odstránili. Ďakujem.

S pozdravom,

Zaslať

.


Ak vás táto iniciatíva zaujala, môžete sledovať našu prácu na facebook.com/ludskeprava, alebo twitter.com/ludskeprava, v tomto období našu prácu môžete podporiť aj poukázaním 2% z dane