Ponuka práce: Dátový analytik/čka -monitorovanie nenávistných prejavov

Hľadáme motivovaného a skúseného dátového analytika/analytičku, ktorý/á by sa podieľal/a na projekte v oblasti nenávistných prejavov voči Rómom a Rómkam na sociálnych médiách. Činnosť sa bude vykonávať v rámci projektu Countering Online Antigypsyism and Cyberhate (COACH) financovaného Európskou komisiou. Cieľom projektu je bojovať proti nenávistným prejavom voči Rómom a Rómkam prostredníctvom podpory rozvoja vyvážených online naratívov a podpory kritického myslenia používateľov internetu na Slovensku. Ako dátový analytik/analytička budete úzko spolupracovať s expertom na monitorovanie na základe vypracovanej metodiky monitorovania, ktorá poskytne návod, ako monitorovať online nenávistné prejavy voči Rómom a Rómkam na rôznych platformách sociálnych médií na Slovensku.

Hlavné aktivity:

Aktívna účasť na školení o monitorovaní a analýze sociálnych médií

• Zúčastníte sa 1-dňového online školenia o analýze a monitorovaní obsahu sociálnych médií, ktoré sa bude týkať metód výskumu, zberu údajov a dôkazov, archivácie odkazov, bezpečnostných opatrení a využívania dostupných technologických nástrojov, ktoré umožňujú rozsiahle monitorovanie aktivít na sociálnych médiách súvisiacich s nenávisťou voči Rómom na internete na Slovensku. Monitorovanie online nenávistných prejavov voči Rómom a Rómkam na sociálnych médiách na Slovensku

• Po absolvovaní školenia a na základe metodiky monitorovania zmapujete nenávistné siete zamerané výlučne alebo čiastočne na Rómov a Rómky na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram a TikTok na Slovensku a vykonáte čo najpodrobnejšie monitorovanie, pričom budete zhromažďovať dôkazy, dostupné a spoľahlivé údaje. Prostredníctvom monitorovania sa budete snažiť zmapovať vzorce nenávistných prejavov, a to v trvaní štyroch týždňov. Počas monitorovania vás bude podporovať a radiť Vám a expert na monitorovanie z organizácie Minority Rights Group (MRGE), ktorá zastrešuje projekt medzinárodne.

Požiadavky:

• vysokoškolské vzdelanie

• Anglický jazyk, Slovenský jazyk

• Skúsenosti s monitorovaním sociálnych médií/dátovou analýzou

• Skúsenosti s vykonávaním výskumu s využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych metód

Výhodou:

• Skúsenosti s prácou v oblasti nenávistných prejavov/diskriminácie/vylúčenia

• Skúsenosti s prácou pre alebo v spolupráci s MVO

• Skúsenosti s prácou/projektami zameranými na menšiny

Ponúkame:

• flexibilný pracovný čas

• možnosť pracovať z domu (home office)

• možnosť pracovného rastu (školenie/tréning súčasť práce)

Druh pracovného pomeru:

• živnosť

Termín:

• júl až september 2023

Mzdové podmienky:

• 5000 eur super-brutto

V prípade záujmu zašlite svoj štrukturovaný životopis obsahujúci predošlé relevantné pracové skúsenosti (optimálne vrátane konkrétnych projektov) emailom na adresu info@ludskeprava.sk a to najneskôr do 3.7. 2023.