PF MMXXIV

Ďakujeme všetkým, ktorí a ktoré nám v tomto roku pomohli napĺňať ľudsko-právne ideály. Či už svojou dobrovoľníckou prácou, 2 % z dane, dobrovoľnými príspevkami, účasťou na demonštráciách a verejných akciách, alebo šírením nášho obsahu online.