Chceme odluku od Oroscha -protest pred budovou KBS, štvrtok 10.11. o 18:00

Ethos demonštráciu za odluku cirkvi od štátu, pred budovou Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Kapitulskej 11 v Bratislave. Priamym impulzom boli škandalózne výroky arcibiskupa Oroscha, no odluka cirkvi od štátu je otázka, ktorej sa dlhodobo venujeme a považujeme jej splnenie za podmienku reálnej slobody vierovyznania v SR. Všetci a všetky sú vítané, vrátane veriacich.

Arcibiskup Orosch opakovaným šírením nenávisti dokázal, že si nezaslúži, aby sme sa zo svojich daní skladali na jeho plat a privilégia. Žiadame splnenie poslednej nesplnenej požiadavky revolúcie z roku 1989 a to dôslednú odluku cirkvi od štátu. Zároveň navrhujeme vypovedanie tzv. Vatikánskych zmlúv (ktoré je možné), tak, aby sa aj v praxi dodržiavalo to, čo je napísané v prvej hlave Ústavy: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

Akcia na Facebook-u: facebook.com/events/525528109083217