Sankcie za neúčasť na plošnom testovaní sú porušením ľudských práv (tlačová správa)

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (ILP) vypracovala právnu analýzu nových nariadení, ktoré vstupujú do platnosti v súvislosti s prebiehajúcim plošným testovaním, táto odhalila viacero pochybení a možných porušení ľudských práv zo strany štátu.

„V prvom rade treba zdôrazniť, že dočasné obmedzenie niektorých ľudských práv a slobôd z dôvodu ochrany života a zdravia nie je porušením ľudských práv. V situácii, keď denne zomiera na Covid-19 100 ľudí a v nemocniciach je najviac pacientov od vypuknutia pandémie, vláda a parlament môžu a robia správne, že niektoré práva a slobody obmedzujú. Obmedzovanie ľudských práv a slobôd však nemôže slúžiť na vydieranie a zastrašovanie občanov a občianok, aby sa zúčastnili plošného testovania, ktorého účelnosť je prinajmenšom sporná a zároveň jestvuje odôvodnené podozrenie, že ide o politický marketing. Koniec koncov sám premiér to označil za “referendum o Matovičovi,” uviedol riaditeľ ILP Peter Weisenbacher.

Alena Krempaská, ktorá koordinovala tvorbu analýzy, vysvetľuje: “Zákaz pohybu v prírode či individuálnych športov pre osoby, ktoré sa testovania nezúčastnia, je neadekvátnym a disproporčným zásahom do ľudských práv a slobôd. Máme tu množstvo ľudí, ktorí od Vianoc pracujú z domu, sú s deťmi, nemôžu teda nákazu ani teoreticky šíriť a preto nejestvuje dôvod, prečo by sa mali zúčastniť testovania. Práve naopak účasť na testovaní ich potenciálnemu riziku nákazy vystavuje. V situácii, keď je podľa odborníkov dôležité udržiavať imunitu obyvateľstva v dobrom stave, čomu pohyb na čerstvom vzduchu napomáha a takéto opatrenie naopak nahráva vírusu. Odporúčam všetkým, kto v takejto situácii sú, aby nasledovali príklad predsedu NR SR Borisa Kollára a na prechádzku do lesa či si zabehať išli cestou do lekárne, podľa možnosti bez modeliek žijúcich v iných domácnostiach. Podotýkam, že tento typ plošného testovania sa v žiadnej inej krajine nekonal. V susednom Rakúsku, kde testovanie skúšali, bolo skutočne dobrovoľné a v Británii sa zasa realizovala kontrola aj PCR testami. Problémom je najmä nízka presnosť Ag testov a výsledok môže dávať ľuďom bez príznakov falošný pocit, že sú negatívni, čím ich nemôžeme arbitrárne odlišovať od ľudí, čo sa Ag testu nezúčastnili.”

Právnik JUDr. Daniel Grejták dodáva: “Nič z tohto však nedáva základ na vyvolávanie Čl. 32 Ústavy, ktorý znie: „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave“. Pretože ten pokračuje nasledovne: „ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“. Všetci, kto tento Článok dnes vzývajú, sa dopúšťajú porovnateľne nerozumného správania ako členovia vlády. Odporúčam tomu, kto sa chce tejto neprávosti postaviť na odpor, aby sa obrátil na súd.”