Online workshop: Mužský pohľad na rodovú rovnosť –rodinná politika (nórske skúsenosti)

Druhý workshop s predstaviteľmi/kami partnerskej organizácie Reform, realizovaný v rámci projektu bilaterálnej spolupráce „Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public,“ a v rámci kampane „Male Perspective on Gender Equality – Norwegian Experience,“ sa uskutoční vo štvrtok 11.1. o 16:00.

Pokračovať v čítaní

PF MMXXIV

Ďakujeme všetkým, ktorí a ktoré nám v tomto roku pomohli napĺňať ľudsko-právne ideály. Či už svojou dobrovoľníckou prácou, 2 % z dane, dobrovoľnými príspevkami, účasťou na demonštráciách a verejných akciách, alebo šírením nášho obsahu online.

Online workshop: Mužský pohľad na rodovú rovnosť –nórske skúsenosti

Prvý workshop s predstaviteľmi/kami partnerskej organizácie Reform, realizovaný v rámci projektu bilaterálnej spolupráce „Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public,“ a v rámci kampane „Male Perspective on Gender Equality – Norwegian Experience,“ sa uskutoční v pondelok 11.12. o 16:00.

Pokračovať v čítaní
IĽP na Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách spúšťa bilaterálny projekt o úlohe mužov pri budovaní rodovej rovnosti

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách, mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) spúšťa spolu s nórskou partnerskou organizáciou Reform projekt bilaterálnej spolupráce pod názvom „Strengthening bilateral relations between Reform and Human Rights Institute and introduce Reform to Slovak professional as well as general public,“ a v rámci neho kampaň „Male Perspective on Gender Equality – Norwegian Experience“.

Pokračovať v čítaní
Holokaust LGBTI ľudí -diskusia

Mimoriadne smutnou, no málo známou časťou dejín je Holokaust LGBTI menšiny, ktorý sa uskutočnil počas 2. svetovej vojny. O tom čo presne sa stalo sa budeme zhovárať s historičkou Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK. Moderuje Peter Weisenbacher.

Kedy: utorok 14.11. 2023 o 19:00

Kde: Kácečko (bývalé KC Dunaj), Kamenné námestie 1/a

Vstup voľný.

Pokračovať v čítaní

Holokaust Rómov/iek na Slovensku -diskusia

Mimoriadne smutnou, no málo známou časťou našich dejín je Holokaust Rómov a Rómiek, ktorý sa na Slovensku uskutočnil počas 2. svetovej vojny, teda v období tzv. Slovenského štátu. V rómskom jazyku sa tejto tragédii hovorí Porajmos. Čo presne sa stalo a aké dôsledky týchto zdanlivo dávnych udalostí cítime v spolužití majority a rómskej minority ešte dnes, sa budeme zhovárať s historičkou Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK. Moderuje Peter Weisenbacher.

Kedy: streda 25.10. 2023 o 19:00

Kde: Kácečko (bývalé KC Dunaj), Kamenné námestie 1/a

Vstup voľný.

Pokračovať v čítaní

TS: IĽP vyzval prezidentku aby vo Vilniuse hovorila o kazetovej municii pre Ukrajinu

Mimovládna organizácia Inštitút ľudskýcn práv (IĽP) doručila do prezidentskej kancelária pred odchodom Zuzany Čaputove na summit NATO list v ktorom ju žiadajú aby tam hovorila o kazetovej municii. USA prednedávnom oznámili, že Ukrajine poskytnú kazetové bomby, čo spôsobilo celosvetovú kontroverziu, nakoľko tieto zbrane sú zakázané vo viac ako 120 štátoch sveta. Proti dodávke sa vyslovili Nemecko, Británia, Španielsko, Švajčiarsko a Nový Zéland ako aj desiatky ľudsko-právnych organizácii. Vlnu nevôle toto rozhodnutie zdvihlo aj v samotných Spojených štátoch.

Pokračovať v čítaní

Nie propagácii nenávisti -pridajte sa k výzve za odstránenie kotlebových billboardov

Vážený/á predstaviteľ/ka firmy Gryf,

strana Kotlebovci -ĽSNS je extrémistický spolok inklinujúci k neonacizmu a fašizmu. Dokonca sa hlásia k tzv. Slovenskému štátu, ktorý počas vojny poslal na smrť viac ako 60 000 občanov a občianok Slovenska. Vodca tejto strany Marián Kotleba je známy popierač holokaustu. Neprekvapuje teda, že na svoju propagáciu využijú šírenie nenávisti a volanie po diskriminácii a porušovaní ľudských práv. Inak sa totiž nedá ich aktuálny billboard vysvetliť. Ak uvážime vyššie uvedené inklinácie je dokonca možné sa obávať, že sa jedná o výzvu na fyzickú likvidáciu LGBT menšiny. Prekvapuje ale, že seriózne firmy ako Gryf poskytnú svoje reklamné plochy na takúto pofidérnu kampaň. Obzvlášť ak vezmeme do úvahy, že vašej firme sa už dlhé roky veľmi dobre darí práve v slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktorú by kotlebovci chceli zničiť.

Pokračovať v čítaní

Ponuka práce: Dátový analytik/čka -monitorovanie nenávistných prejavov

Hľadáme motivovaného a skúseného dátového analytika/analytičku, ktorý/á by sa podieľal/a na projekte v oblasti nenávistných prejavov voči Rómom a Rómkam na sociálnych médiách. Činnosť sa bude vykonávať v rámci projektu Countering Online Antigypsyism and Cyberhate (COACH) financovaného Európskou komisiou. Cieľom projektu je bojovať proti nenávistným prejavom voči Rómom a Rómkam prostredníctvom podpory rozvoja vyvážených online naratívov a podpory kritického myslenia používateľov internetu na Slovensku. Ako dátový analytik/analytička budete úzko spolupracovať s expertom na monitorovanie na základe vypracovanej metodiky monitorovania, ktorá poskytne návod, ako monitorovať online nenávistné prejavy voči Rómom a Rómkam na rôznych platformách sociálnych médií na Slovensku.

Pokračovať v čítaní