Prieskum k projektu Podpora rodovej rovnosti (GEP)

V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) prosíme o vyplnenie nasledovného elektronického dotazníka o vnímaní rodovej rovnosti na Slovensku.

Vyplnenie dotazníka je striktne anonymné a Inštitút ľudských práv a ani žiaden iný subjekt, ktorý na projekte participuje nebude zbierať, alebo uchovávať žiadne osobné údaje respondentov a respondentiek. Jediným účelom tohto výskumu je zistenie úrovne vnímanie rodovej rovnosti v SR.

Elektronický dotazník (TU) https://forms.gle/WcxL3HHnYJBM8nty8

Aktivita je realizovaná v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských práv (IĽP) o.z.

Zároveň Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39


Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

           Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.