Slovenský štát si musíme pripomínať -ako varovanie (tlačová správa)

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) pri príležitosti výročia vzniku vojnového tzv. Slovenského štátu spustila vzdelávaciu kampaň pod názvom Koho sme stratili. Kampaň o spoluvine Slovenska na holokauste sa sústreďuje na mladých ľudí a deje sa výhradne na sociálnych sieťach. Ako názov kampane napovedá, jej cieľom je ukázať osudy jednotlivých obetí holokaustu a tak ho priblížiť dnešnému publiku. Stredoškoláci sa do kampane môžu aj aktívne zapojiť spracovaním osudu niektorej obete na Instagrame či Facebooku a tak pomôcť s pripomínaním týchto tragických udalostí.

“Chceme, aby mladí ľudia boli nie len cieľmi tejto kampane, ale aj jej aktívnou súčasťou. Vytvorili sme web kohosmestratili.sk o tejto temnej kapitole našej histórie, ktorý je ako obsahovo, tak aj formálne uspôsobený na používanie na mobiloch. Zároveň sa tam dá zapojiť do súťaže a je tam aj priestor na zapojenie pedagógov. Celá kampaň stojí na aktívnom a súčasnom prístupe k pripomínaniu si holokaustu, obetí, ale aj zločinov nacizmu a ľudáckeho režimu na našom území,” uviedol riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

Kampaň “Koho sme stratili” je súčasťou projektu Informal Participatory Education on Antisemitism and Holocaust (IPEAH -Neformálne participatívne vzdelávanie o antisemitizme a holokauste) podporeného Európskou komisiou v rámci programu Rights, Equality and Citizenship (REC). Po vyhodnotení študentskej súťaže, ktoré bude ako odbornou medzinárodnou porotou, tak aj na základe úspechu študentských prác na sociálnych sieťach, bude z najlepších vytvorené virtuálne múzeum pre širokú verejnosť.

“Vojnový tzv. Slovenský štát si musíme pripomínať, nie však s pomýlenou nostalgiou, ale ako varovanie, čo sa môže stať, keď sa z nenávisti voči menšine stane štátna politika. Táto téma je stále aktuálna, veď predvojnový antisemitizmus do značnej miery staval na mýtoch a stereotypoch, ktoré by sme dnes nazvali konšpiráciami a dezinformáciami. Myslieť si, že takáto tragédia by sa nemohla zopakovať je naivné a krátkozraké. Ak sa pozrieme na propagandistickú tlač z predvojnového obdobia a dnešné dezinformačné a konšpiračné weby, stačí si zameniť židovskú komunitu za LGBT menšinu, Rómov alebo moslimov a máme rovnaký obsah,” uzatvoril Weisenbacher.