#pravdaoromoch: Dávky a detské prídavky

Nie je ťažké si overiť fakty. K aprílu 2021 bolo 60 381 poberateľov (priamo podľa stránok Ústredia práce), spolu s rodinnými príslušníkmi a deťmi sa tak dávky týkajú 129 499 ľudi. Vrátane 51 279 detí. To je spolu 2,7% populácie. Koľko % populácie tvoria Rómovia? Kvalifikovaný výskum (UNDP, Združenia miest a obcí Slovenska, Ústavu rómskych štúdií PU, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity z roku 2013) odhaduje počet Rómov na 7,5% slovenskej populácie. Ak by všetci poberatelia dávky v hmotnej núdzi boli Rómovia /čo absolútne nie je pravda, ale k tomu nižšie/, stále by to znamenalo, že dávky poberá maximálne tretina z nich.Slovenský sociálny systém je zložitý. Pomoc v hmotnej núdzi si v ňom nikto nenárokuje na základe ani príslušnosti k etniku, ani na základe sexuálnej orientácie alebo či je žena alebo muž. Nárok na dávky v hmotnej núdzi vzniká, ak je človek „dostatočne chudobný“.

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi je posudzovaný podľa toho, či žije sám alebo sa stará aj o rodinu. Máme 6 kategórií poberateľov, od marca 2019 platia takto:

Výška dávky v hmotnej núdzi je: u jednotlivca 64,70 € mesačne, u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 123,10 € mesačne, u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 179,80 € mesačne, u dvojice bez detí 112,50 € mesačne, u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 168,40 € mesačne, u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 226,90 € mesačne.

Jednotlivé kategórie znázornené v grafe (údaje za január 2019 podľa Ústredia práce):

Najzastúpenejšou kategóriou poberateľov dávky v HN sú bezdetní jednotlivci, až 55,9% žiadateľov. Sám rodič s viac ako 4 deťmi alebo dvaja rodičia s viac ako štyrmi deťmi, takých prípadov je len 5,2% zo všetkých poberateľov dávok.

To, čo sa chápe ako „dávky“, spadá pod dve kategórie v sociálnom systéme, a to pod „Pomoc v hmotnej núdzi“ – to sú dávky a príspevky pre ľudí žijúcich pod hranicou chudoby, a pod „Podporu rodiny“ – teda príspevky a prídavky na deti, ktoré poberajú akíkoľvek slovenskí rodičia detí. „Pomoc v hmotnej núdzi“ vyjde mesačne priemerne na 10 000 000 eur, podpora rodín na približne 60 000 000 eur. Pre porovnanie, na podporu zdravotne ťažko postihnutých mesačne ide približne 30 500 000 eur.

Takže dávky v hmotnej núdzi nie sú zďaleka najväčším výdajom, práve naopak. „Podpora rodín“ sa platí hlavne ako rodičovský mesačný príspevok 220,70 – ktorý poznajú všetci rodičia po materskej – a tzv. prídavok na dieťa, teraz vo výške 25,5 Eura. Tieto vôbec nezávisia od príjmu rodičov, rovnakú sumu dostanú „chudobní“ aj „bohatí“, cieľom je práve dieťa bez ohľadu na finančnú situáciu rodičov.

Príspevky a prídavky znevýhodňujú rodiny s viacerými deťmi. Nielenže dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná rovnako pre rodičov s piatimi ako pre rodičov s ôsmimi deťmi, znižuje sa napríklad aj príspevok pri národení dieťaťa: 829,96 eur pre každé z prvých troch detí, ale pre štvrté a ďalšie sa vypláca iba 151, 37 Eur. Príspevky pri narodení dieťaťa znevýhodňujú rodiny s viac ako tromi deťmi.

Dávka v hmotnej núdzi je rovnaká pre rodinu s piatimi deťmi a rodinu s ôsmimi deťmi. Príspevok pri narodení prvého dieťaťa je 830 Eur a pri narodení štvrtého a každého ďalšieho len 151 eur. Ako sa potom oplatí rodiť veľa detí pre „prídavky“?

Celý prehľad sociálnej ochrany nájdete tu na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina.html?page_id=212

Táto stránka je súčasťou kampane #pravdaoromoch