Videozáznam zo Záverečnej konferencie RVVS

V stredu 24.6. 2020 sa uskutočnila Záverečná konferencia projektu „Rovnosť vo verejnej správe: Prístup žien do vrcholových funkcií“ podporeného z Euróspkeho sociálneho fondu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli realizovať konferenciu kompletne on-line. Prinášame videozáznam:

V rámci projektu sme realizovali výskum podielu žien v riadení štátnej správy (tlačová správa tu) a na základe tohto výskumu sme vytvorili analýzu, ktorá je (včítane všetkých zistených dát) k dispozícii v elektronickej podobe (PDF súbor) tu, v tlačenej podobe bezplatne na objednanie.

V ďalšej fáze sme realizovali sériu rozhovorov s respondentkami – ženami pôsobiacimi v riadiacich funkciách štátnej a verejnej správy a na základe ich skúseností sformulovali odporúčania, čo zlepšovať a na čo sa zamerať, aby boli podmienky pre kariérny postup a zlaďovanie rodinného a pracovného života férové pre obe pohlavia. K dispozícii v elektronickej podobe (PDF súbory) tu, v tlačenej podobe bezplatne na objednanie.

Všeobecné informácie ako aj ďalšie výstupy projektu sú k dispozícii na webovej stránke rvvs.ludskeprava.sk


Názov projektu:
Rovnosť vo verejnej správe: Prístup žien do vrcholových funkcií

Názov a sídlo príjimateľa:
Inštitút ľudských práv, Karpatská 23, 811 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu:
celé územie SR

Výška poskytnutého NFP:
337 335,70 €


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk